Avís legal

Us donem la benvinguda a Sensing Disseny i Comunicació Visual (Sensing Vercher SL) i t’agraeixo el teu interès per llegir les condicions legals d’aquesta web. És important que coneguis tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Sensing Vercher SL, com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Jo, Cèsar Vercher Gonzàlez (Sensing Vercher SL) com a responsable d’aquesta web, em comprometo a processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: Cèsar Vercher Gonzàlesz
 • Nom comercial:  Sensing Vercher SL
 • NIF/CIF: B64921075
 • Adreça: Jaume , 33-35  6º1ª 08320 El Masnou (Barcelona)
 • Correu electrònic: info@sensing-dsg.com

 

Condicions generals d’ús

es presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de Sensing Vercher SL, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi al web www.sensing-dsg.com (usuari) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del web sensing-dsg.com

Dades personals que recopilo i com ho faig

Llegir Política de Privadesa.

 

Compromisos i obligacions dels usuaris

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels meus com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web sensing-dsg.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Sensing Vercher SL o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal sensing-dsg.com o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, sensing-dsg.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

Anuncis patrocinats i publicitat

Aquest web pot oferir als usuaris continguts patrocinats i anuncis

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de Sensing Vercher SL. Sensing Vercher SL no serà responsable que, un cop donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o la tercera persona. L’usuari sap i accepta que sensing-dsg.com únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

 

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Sensing Vercher SL poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Sensing Vercher SL, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i sensing-dsg.com utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui resguardada i protegida.

 

Reclamacions

Sensing Vercher SL informa l’usuari podrà realitzar reclamacions enviant un correu electrònic a info@sensing-dsg.com indicant el seu nom i cognoms, el producte / servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari / comprador podrà notificar la reclamació, bé mitjançant correu electrònic a: info@sensing-dsg.com o bé per correu postal dirigit a:

 

Sensing Vercher SL,
Jaume I, 33-35 6º1ª
08320 El Masnou (Barcelona)

si ho desitja, mitjançant el següent formulari de reclamació:

A l’atenció de:
César Vercher Gonzàlez
Jaume I, 33-35 6è 1a 08320 El Masnou (Barcelona)

Correu electrònic: info@sensing-dsg.com

El servei / producte:

Adquirit el dia:

Nom de l’usuari:

Domicili de l’usuari:

Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper):

Data:

Motiu de la reclamació:

 

 

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Sensing Vercher SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Sensing Vercher SL.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Sensing Vercher SL indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

Enllaços externs

Les pàgines del web sensing-dsg.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Eines.
 • Contingut d’altres blocs.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. Sensing Vercher SL no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no identifica a l’usuari.

La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal sensing-dsg.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Sensing Vercher SL. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre sensing-dsg.com i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de sensing-dsg.com dels seus continguts o serveis .

Política de comentaris

A la nostra web es permeten realitzar comentaris en alguns apartats per enriquir els continguts i realitzar consultes per a les següents condicions::

 • No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web.
 • També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades..
 • Es desestimaran, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.
 • No es permetran comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsable

Cèsar Vercher Gonzàlez (Sensing Vercher SL) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Sensing Vercher SL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona..

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal sensing-dsg.com, si us plau dirigiu-vos a info@sensing-dsg.com

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 20/01/2018.