Què volem dir amb Responsive Web Design

Què volem dir amb Responsive Web Design

«Vaig a llegir el meu web preferit» és un pensament-acció que es produeix milions de vegades al dia al cervell dels usuaris naveguen per internet des del seu dispositiu … aparell que, per cert, pot ser de tan variada espècie com poguem imaginar, amb la…

Continue reading →