Catàleg digital

El catàleg digital: menys paper, menys despesa, més inmediatesa, més difusió i a l’abast de tots els dispositius.

Els catàlegs sempre han estat en paper; es dissenyaven a l’ordinador, es feien fotolits, es portaven a imprenta i allí es feien el nombre d’exemplars que els demanéssim. Podiem quedar-nos curts, o podiem passar-nos de llarg… obtenint un estock no desitjat que es convertia en un magatzem de pols i un espai ocupat inútil. I no parlem de l’inevitable «errada», que feia que haguéssim d’arrossegar-la fins les properes edicions d’impressió…

Tot això ha canviat molt. El paper, si abans era imprescindible per la realizació dels catàlegs, ara ja no hi és. Aquí no entrarem ni volem convèncer a ningú d’eliminar el paper… però sí de la possibilitat de reduir molt el nombre de catàlegs impresos, per complementar-los amb versions digitals del mateix.

És necessari esmentar ventatges del digital: a part que òbviament conté la mateixa informació del catàleg en paper, podem afegir elements multimèdia que enriqueixin l’experiència d’usuari del catàleg (animacions, àudio, video). Podem imaginar un producte innovador amb el seu catàleg digital, en el qual trobem un video que mostre de forma pràctica les instruccions del producte… o bé posar el típic mapa localitzador de google i que podem enllaçar a Google Maps per tal que indiqui el millor trajecte per arribar al seu negoci.

De la mateixa manera, les correccions o actualtzacions es poden fer amb una inmediatesa quasi bé increïble. Ara, una actualització de preus o una actualització de productes nous o la necessitat de treure els que ja no es poden servir, no implica tornar a imprimir tots els catàlegs: es corregeix el document i es crea la nova versió digital, i es torna a posar a disposició dels clients en les diferents plataformes de descàrrega existents.

A més, el sistema que utilitza Sensing per a la creació dels catàlegs digitals és compatible amb tots els dispositius, de manera que l’abast del vostre catàleg sigui màxim.

Les ventatges del catàleg digital és evident. Demaneu pressupost sense compromís.